کاشت ریش در ارومیه دکتر سید جلالی

کاشت ریش در ارومیه

کاشت ریش در ارومیه دکتر سید جلالی   یکی از روش های زیبا سازی چهره برای آقایان کاشت ریش و سبیل می باشد که باعث می‌ شود ریش ها تراکم بیشتر داشته و حالت بهتری پیدا کند.امروزه داشتن ریش و سبیل پرپشت به عنوان یک فاکتور زیبایی برای آقایان به شمار می رود.   کاشت […]