آدرس ما را در نقشه بیابید

آدرس مطب: ارومیه خیابان حسنی روبروی فروشگاه رفاه مجتمع پزشکی صدر طبقه ۶
تلفن : ۳۳۴۸۳۷۹۶-۰۴۴ و ۳۳۴۸۳۷۹۵-۰۴۴