کوچک کردن سینه بزرگ مردان| ژنیکوماستی در ارومیه

کوچک کردن سینه بزرگ مردان| ژنیکوماستی در ارومیه ژنیکوماستی یا بزرگی خوش خیم پستان در مردها می تونه دلایل مختلفی داشته باشه مثل ناشی از یک پدیده فیزیولوژیک یا همراه با یک بیماری زمسنه ای جدی باشد. در واقع ژنیکوماستی یکمسئله بالینی شایع در مردان سالم در سنین مختلف می باشد که با ایجاد یک […]