جراحی پلاستیک ترمیمی در ارومیه

جراحی پلاستیک ترمیمی در ارومیه

جراحی پلاستیک ترمیمی در ارومیه جراحی پلاستیک ترمیمی برای تصحیح اختلالات عملکردی ناشی از سوختگی، آسیب های حاصل از ضربه ( مانند شکستگی استخوان صورت)، ناهنجاری های مادر زادی ( مثل لب شکری یا شکاف کام) ف ناهنجاری های تکاملی ، عفونت یا بیماری ، و برداشتن تومورها ( مانند ماستکتومی ، یعنی برداشتن پستان […]