برداشتن تومورهای پوستی در ارومیه

برداشتن-تومورهای-پوستی

             برداشتن تومورهای پوستی       برداشتن تومورهای پوستی ( سرطان پوستی): جراحی برای درمان تومورهای پوستی روش‌هاي گوناگوني دارد و روشی که پزشک استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند به اندازه و محل زائده و عوامل مختلف ديگري بستگی دارد.   جراحی پوست با برداشتن كامل (اكسيزيونال) يكي از درمان‌هاي رایج برای درمان اين […]